گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن ، کربن دی اکساید یا گازکربنیک ، از ترکیب کربُن با اکسیژن به دست می‌آید. گاز کربنیک بر اثر احتراق ذغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن، تخمیر مایعات، تنفس حیوانات و گیاهان و غیره به دست می‌آید.

توضیحات

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن با فرمول شیمیایی CO2 ، از واکنش شیمیایی بین کربن و اکسیژن به دست می آید. این گاز یک گاز بی رنگ و بی بو می باشد که سنگین تر از هواست و حدود ۰٫۰۳% اتمسفر زمین را تشکیل می دهد. گاز CO2 در اثر تنفس انسان ها و حیوانات و گیاهان، سوختن زغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن و یا سوختن کربن بدست می آید.

از کاربردهای این گاز  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • به عنوان یکی از گازهای گلخانه ای محافظ زمین در برابر امواج فرابنفش می باشد و امواج فرابنفش را تبدیل به فروسرخ می کند.
  • استفاده در کپسول های آتش نشانی به عنوان خاموش کننده آتش

تنفس گاز CO2 باعث تنگی نفس شده و در طولانی مدت باعث خفگی و مرگ خواهد شد.