با توجه به پاندمی کرونا و بحران جهانی تامین اکسیژن ، در هند اقداماتی در خصوص رویارویی با بیماری کرونا و مدیریت بحران جهانی کرونا صورت گرفته است.

بدین منظورتمامی نهادها ی مرتبط با گاز اکسیژن موجود و مربوطه به همکاری پرداخته اند از جمله اتحادیه تمام تولید کنندگان صنایع گاز هند Dpiit  (Department for promotion industry and Internal trade) AIIGMA ، ابتدا به بررسی میزان افزایش مصرف اکسیژن در زمان شیوع کرونا پرداخته اند.

تحقیقات نشان می دهد که از اسفند تا شهریور به میزان ۴۹۰۰۰ تن متریک مصرف اکسیژن افزایش یافته است و از مقدار مصرف  ۱۱۰۰ تن متریک در اسفند ۱۳۹۹  به مقدار مصرف  ۶۰۰۰ تن متریک در شهریور رسیده است.

ابتدا بررسی موانع و چالش های پیش رو صورت گرفته است.

چالش های پیش رو :

ظرفیت تولید اکسیژن ، تولید واقعی اکسیژن ، میزان مصرف اکسیژن در بیمارستان ، عرضه اکسیژن در صنایع ، ظرفیت کل ذخیره اکسیژن ، ظرفیت ذخیره سازی اکسیژن مایع ، تعداد  سیلندرهای اکسیژن ، تعداد سیلند رهای آرگون(Ar)  ، اکسیژن(O2 )  ، نیتروژن (N2) و تعداد مخازن.

موارد فوق چالش های پیش رو در تامین اکسیژن برای بیماران مبتلا به کرونا می باشد. در جهت این که بتوان با وجود این چالش ها  اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا تامین شود نیاز به اطلاعات دقیق تر و تنظیم جدول های گوناگون برای مدیریت این بحران وجود دارد.  

اقدامات هند در خصوص این امر به شرح زیر می باشد:

– تهیه لیستی از ۱۰ منطقه با بیش ترین  بیماران مبتلا به کرونا و بررسی بیمار های مبتلا به کرونا که در حال حاضر در این مناطق وجود دارد و همچنین بررسی موجودی اکسیژن های این مناطق، میزان فروش اکسیژن در این مناطق و سپس تفکیک بیماران این مناطق به دو گروه (ICU بستری ) (ICU  بستری نیستند). این اطلاعات را در جدول هایی تنظیم کرده اند و روزانه این اطلاعات وارد جدول می شود و به طور مداوم و مستمر به روز رسانی شده است.

بررسی های صورت گرفته از سوی مقامات هند نشان می دهد تعداد بیماران نسبت به بیماران بستری نشده در بخش ICU کم تر می باشد و تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که بیماران بستری شده در ICU هر دقیقه ۱۲ لیتر اکسیژن مصرف می کنند و این میزان در طول یک روز ۲۸/۱۷ لیتر در یک روز می باشد که این مقدار برای بیماران بستری نشده در ICU معادل ۷ لیتر بر دقیقه و در طول یک روز۰۸/۱۰ لیتر در روز می باشد.

 بیمارانی که تحت تاثیر بیماری کرونا هستند :

 • ۸۰ % اکسیژن نیاز دارند
 • ۱۵ % اکسیژن نیاز پیدا می کنند
 • ۵ % بیماران به ونتیلاتور نیاز پیدا می کنند

 

دسته بندی کلیه بیماران کرونایی در حال حاضر  مبتلا به کرونا هستند :

 • هند – شهریور – ۱ میلیون نفر
 • آمریکا – شهریور – ۵/۲ میلیون نفر
 • اروپا – ……….

بررسی مصرف اکسیژن  :

 • هند – ۳۰۰۰ روز/ تن متریک
 • آمریکا – ۲۰۰۰ روز / تن متریک
 • اروپا – ۸۰۰      روز / تن متریک

 جهت عملکرد کارآمدتر جدول هایی تهیه شده است که به تفکیک میزان موجودی، مصرف روزانه، میزان خرید، میزان فروش اکسیژن تمام تولید کنندگان اکسیژن طبی، اکسیژن مایع، اکسیژن طبی، مخزن کرایوجنیک، سیلندر، شیر را نشان می دهد.

در خصوص حمل و نقل موارد نام برده شده مذاکراتی صورت گرفته است و برنامه ای برای آن ها تهیه شده است که امکان حمل ونقل آن به بهترین نحو در داخل کشور وجود داشته باشد و همچنین کارکنان بخش های اشاره شده و واحد های تولیدی و حمل و نقل می بایست امکان عبور و مرور آسان از خانه به کارخانه داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که کارخانه در جای درستی قرار گرفته است.

در رابطه با موضوع حمل و نقل سخت گیری های زیادی صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که کالا به دست مصرف کننده می رسد و با استفاده از رسید های دریافتی و تحویل واحد برای کل کشور، اطمینان حاصل شود که ماشین های حمل و نقل در بهینه ترین مسافت خود سفر می کنند.

اقدامات صورت گرفته از سوی ALLGMA در جهت بهبود شرایط کرونایی در ۳۶ ایالات :

+ ارائه رهنمود هایی برای تمیز کردن سیلندر های گازی پزشکی آلوده

+ ارائه گزارش های روزانه تولید و موجودی اکسیژن شامل – ظرفیت تولید روزانه رسم باز کردن و تولید روزانه / خرید روزانه/ توانایی کل / فروش بیمارستان ها / فروش پر کننده های اکسیژن / فروش اکسیژن به مراکز صنعتی / از دست دادن عرضه داخلی / کل مصرف / سهام بسته بندی نشده

اطلاعات فوق برای هر کدام از تولید کنندگان بررسی می شود و تحلیل های مناسب روی این جداول صورت می گیرد.

در جدول با توجه به مناطق طبقه بندی شده است تعداد سیلندر هایی که بیمارستان ها عرضه شده است ثبت می شود.

+ جدول های تهیه شده مربوط به سیلندرهای عرضه شده به بیمارستان ها با توجه به ناحیه های مشخص شده بر حسب لیتر، ۴۰ (لیتری ) و۱۰ (لیتری) محاسبه می شود.

حمایت ALL GMA از دولت برای کمپین ذخیره سازی اکسیژن ( نجات اکسیژن)

– ALL G MA اتاق های اکسیژن را در طول پاندمی کرونا روزانه کنترل می کند.

– میزان فروش اکسیژن در مقایسه با اکسیژن مورد نیاز نشان می دهد که بیماران کرونایی میزان اکسیژن بیشتری در مقایسه با اکسیژن مورد نیاز هر بخش مصرف می کنند.

بیشترین میزان مصرف:

 • اکسیژن در بیماران مبتلا به کرونا  

           ICU – ۰۰۰/۳

 • اکسیژن در بیماران مبتلا به کرونا  

           NUN- ICU – ۰۰۰/۱۰

در دسته بندی که در مناطق هند صورت گرفت نشان داد در بیمارستان های کرونایی آن دسته بیمارستان هایی که دارای مخازن اکسیژن مایع بودند به مراتب بیشتر از بیمارستان های دیگر حاوی بیماران کرونایی است.

اقدامات ذکر شده درکشور هند که جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد منجر شد که در این کشور در طول پاندمی با کمبود اکسیژن مواجه نشوند.

نویسنده ومترجم : سمیه احقری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *