نگهداری سیلندر

نگهداری سیلندر و ایمنی آن

 

نگهداری سیلندر

در منطقۀ ذخیره سازی و نگهداری سیلندر، گازهای اکسیده کننده همچون اکسیژن بایستی حداقل سه متر دورتر از سیلندرهای گاز سوختی ذخیره شوند. کاربرد مناسب دیوار آتش این تفکیک سازی مورد نیاز را فراهم می آورد. سیلندرهای پر بایستی جدا از سیلندرهای خالی ذخیره شوند و سیلندرهای گازهای مختلف، چه خالی و چه پر، بایستی از یکدیگر تفکیک شوند. جایی که امنیت مدنظر است، تنوع گسترده ای از سیستم های ذخیره سازی سیلندر گازی وجود دارد که نیاز به ذخیره سازیِ ۴۳۳۲ SA را بطور مطلوبی برآورده می سازد.

ذخیره سازی گازهای سمی:

گازهای سمی بایستی جدا از بقیۀ گازها نگهداری سیلندر شوند و دستورالعمل های موجود در برگۀ دادۀ ایمنی بایستی رعایت شوند. ذکر این نکته در زمان ذخیره سازی سیلندرهای حاوی گازهای سمی ضروری است که دریچۀ خروجی سیلندر بسته باشد یا زمانیکه سیلندر استفاده نمی شود کلاهک همیشه بر روی سیلندر بسته شده باشد.

دریچۀ خروجی پلاگ را تهدید می کند و یا کلاهک بعنوان دریچۀ دوم برای خودِ دریچه عمل می کند و ایمنی را در برابر نشت گاز افزایش می دهد. در وضعیت اضطراری درمورد گازهای سمی یا دیگر گازهای با مجموعه دایان گاز تماس بگیرید. برای جزئیات بیشتر درمورد نیازهای ذخیره سازی سیلندرهای گاز به استاندارد  ۴۳۳۲ SA مراجعه نمایید.

ذخیره سازی گازهای سوختی و نگهداری سیلندر:

در منطقۀ ذخیره سازی، اکسیژن بایستی حداقل سه متر دورتر از سیلندرهای گازهای سوختی ذخیره و نگهداری سیلندر شود. کاربرد دیوار آتش تفکیک مورد نیاز را فراهم می آورد. اگر حجم سیلندرها بیشتر از ۲۰۰ عدد باشد، در تفکیک سازی فاصله بایستی ۵ متر باشد.

ذخیره سازی ایمنِ سیلندرهایتان:

همۀ سیلندرها بایستی مورد بررسی قرار گیرند و براساس محتوا و حجم شان آنها را تفکیک کرد. به این معنا که:

 1. سیلندرها را دور از منابع حرارتی قرار دهید.
 2. سیلندرها را نزدیک مواد قابل اشتعال، سیالات آتش زا و یا مواد ناسازگار قرار ندهید.
 3. گازهای قابل اشتعال را دور از منابع افروزش قرار دهید.
 4. سیلندرها را در جای خشک و دور از رطوبت قرار دهید.
 5. منطقۀ ذخیره سازی بایستی تمیز و تهویه شده باشد.
 6. در فضاهای بسته ذخیره سازی انجام نشود.
 7. از ذخیره سازی در زیر زمین اجتناب شود. اگر انجام این کار غیرقابل اجتناب است، فضای مکان و دیگر فاکتورهای پرخطر کنترلی را بررسی کنید.
 8. بایستی براحتی به منطقۀ ذخیره سازی برای تحویل کامیون ها دسترسی داشته باشید و سطح زمین بایستی کاملاً مسطح باشد.
 9. باید از ورود غیر قانونی و یا ورود افراد متفرقه به منطقۀ ذخیره سازی اجتناب شود.
 10. گازهای مختلف بایستی براساس میزان خطرشان بطور جداگانه ذخیره شوند. همچنین به ۴۳۳۲ SA مراجعه کنید.
 11. ذخیره سازی بایستی بوضوح سیلندرها را براساس میزان خطرشان نشان دهد. این کار شامل تقسیم دیاموندز، MEHCZA، سیگار کشیدن ممنوع، علامت های هشدار برای مواد قابل اشتعال می شود.
 12. سیلندرهای پر و خالی بایستی جداگانه ذخیره شوند.
 13. گازهای سمی و خورنده بایستی جداگانه و دور از بقیۀ گازها ذخیره شوند.
 14. سیلندرهای قابل اشتعال مایع بایستی بطور عمودی ذخیره شوند و ابزار ایمنی در فاز بخار و سطح مکان درنظر گرفته شوند. همچنین این نکته بایستی برای دیگر سیلندرهای گاز نیز در نظر گرفته شود.
 15. سیلندرها را دور از حرارت ذخیره کنید و در موقعیت اضطراری آنها از آنجا خارج کنید.
 16. سیلندرهای گاز راکد مانده را بچرخانید و از سیلندرهایی که در مرحلۀ اول ذخیره شده اند استفاده کنید.
 17. از ذخیره سازی سیلندرها در دمای زیر صفر درجۀ سانتیگراد اجتناب کنید. برخی ترکیبات بایستی در این دما بطور جداگانه ذخیره شوند.
 18. در دمای بیشتر از ۶۵ درجۀ سانتیگراد سیلندرها را ذخیره نکنید.

مکان های ذخیره سازی:

کوچک: سیلندرهایی با تعداد کم بایستی در مکانهای مختلف ذخیره شوند و مرکز تعدیلات مواد خطرناک محلی ایجاد شود و اصول خاصی را برای رعایت کردن ارائه دهد.

بزرگ: سیلندرهایی با تعداد بالا بایستی در مکان های مخصوص ذخیره سازی نگهداری شوند و از همان اصول نیز پیروی کنند.

ذخیره سازی مناسب:

سیلندرهای گازی پرفشار پر یا خالی بایستی مطابق موارد ذخیره شوند:

 1. در مکانهای دارای تهویه
 2. ترجیحاً در مکان های باز
 3. همراه با برخی مراقبت های آب و هوایی

منطقۀ ذخیره سازی سیلندرها بایستی خشک باشد و از فرسایش سیلندرها جلوگیری شود. این مکان باید دور از هرگونه خطر احتراق یا منابع حرارتی و یا فرساینده باشد.

ذخیره سازی سیلندرها بطور عمودی و نگهداری آنها:

 1. سیلندرها بایستی بصورت عمودی ذخیره شوند.
 2. این نوع ذخیره سازی باید همیشگی و تحت کنترل مستقیم شما باشد. در زمان قرار دادن یا چرخش سیلندرها بر روی مدار عمودی شان، باید از خطرات احتمالی، سطوح نامطمئن آگاه بود. نگهداری سیلندرها برای جلوگیری از افتادنشان یک اتفاق بالقوه است که عوامل انجام دهندۀ آن ممکن است سهواً دچار اشتباه شوند.
 3. اسیتیلن و GPL هرگز نبایستی بصورت افقی ذخیره یا استفاده شوند.
 4. تا جای ممکن از چرخ های حمل سیلندر برای انتقال سیلندرهای بلندتر استفاده کنید.

طرح اضطراری:

دسترسی راحت و آزاد به مکان های ذخیره سازی سیلندر را تضمین کنید.

همۀ اشخاصِ مسئولِ ذخیره سازی یا استفاده از سیلندرهای گاز بایستی با اتفاقات ناگهانی آشنا باشند. ذخیره سازی و حوادث ناگهانی نیاز به ساختار سازی اصولی دارند و بایستی برای حوادث ناگهانی آماده باشند.

سیلندرها بایستی در مکان های مخصوص سیلندر ذخیره و نگهداری شوند.

نبایستی مواد دیگری بویژه نفت، رنگ یا مواد فرساینده را در مکان ذخیره سازی سیلندر قرار دهید.

سیلندرهای راکد مانده تان را بچرخانید.

ذخیره سازی تان بایستی چرخش سیلندرهای راکد مانده را تضمین کند. سیلندرهای خالی را بیشتر از ضرورت نگهداری نکنید و آنها را هرچه زودتر به تأمین کننده خود برگردانید. بویژه سیلندرهایی را که حاوی گازهای سمی و قابل اشتعال بوده اند.

تجهیزات محافظتی مناسبی برای پرسنل فراهم کنید.

همۀ اشخاصی که با سیلندرهای گاز سروکار دارند بایستی تجهیزات مناسب داشته باشند. کفش و عینک ایمن علاوه بر گوش بند ضروری هستند. همچنین دستکش های مناسب نیز لازم هستند. در اکثر مکان ها علائم ایمنی مبنی بر اینکه کجا و چه تجهیزاتی بایستی استفاده کرد قرار گرفته اند. سوختن لباس یا مو زیاد اتفاق می افتد و باید برای رفع این مشکل اقدام شود.     

   

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *