سیلندر

بر روی سیلندرهای استیلنی عددی در کنار پارامتر   TW  که مخفف tare weight  می باشد حک می شود. این عدد مجموع وزن خالص سیلندر و استون موجود درون سیلندر را نشان می دهد.

در کنار این پارامتر، پارامتر دیگری با حرف A نشان داده می شود که مقدار آن ۱۳٫۶ کیلوگرم است و بیانگر مقدار استون موجود درون سیلندر استیلن می باشد.از تفاضل TW و A مقدار  وزن خالص سیلندر بدست می آید.

اکنون از تفاضل TW و وزن اندازه گیری شده بر روی ترازو می توان وزن گاز درون سیلندر استیلن را محاسبه کرد.

با اندازه گیری وزن سیلندر استیلن قبل از شارژ می توان مقدار کمبود استون سیلندر و  اندازه گیری وزن سیلندر بعد از شارژ  مقدار گاز درون سیلندر را محاسبه نمود.

ممکن است باتوجه به کشور و شرکت سازنده ی سیلندر پارامترهای حک شده بر روی سیلندر متفاوت باشد.

پارامتر های حک شده بر روی سیلندر بیانگر اطلاعات زیر می باشند.

وزن کل: برای سیلندرهای استیلن وزن کل شامل مجموع وزن خالص و حداکثر محتوای مجاز استیلن است که به همراه کلمه ی TOTAL و واحدKG  قابل مشاهده می باشد.

وزن خالص: برای سیلندر با گازهای مایع شونده و استیلن، وزن خالص مجموع وزن خالی سیلندر، وزن شیر و متعلقات آن، وزن محافظ شیر و وزن تمام قسمت هایی که به صورت دایمی نصب شده اند می باشد. وزن خالص را می توان به همراه حروف TARE و KG بر روی سیلندر مشاده نمود.

فشار گاز درون سیلندر استیلن می بایست بین ۱۲ تا ۱۶ بار باشد.

شرکت های محیط زیستی در اکثر مواقع هنگامی که فشار سیلندر به زیر ۵ بار می رسد سیلندر را تمام شده فرض می کنند.

برای حل مشکل کم بودن فشار سیلندر می بایست به تامین کننده تاکید نمود تا این دو مورد را رعایت کند:

فشار گاز ۱۶ بار باشد.

وزن گاز درون سیلندر ۵ کیلوگرم باشد.

هنگامی که وزن اندازه گیری شده از وزن حک شده بر روی سیلندر بیشتر است اما فشار گاز درون سیلندر کم است نشان دهنده ی این است که استون سیلندر بیشتر از مقدار مجاز یعنی ۱۳٫۶ کیلوگرم می باشد و بدین معنی می باشد که استون سیلندر بیشتر از حد مجاز و گاز استیلن کمتر از مقدار ۵ کیلوگرم شارژ شده است که به همین دلیل فشار گاز کم می باشد.

سیلندر های استیلنی ۱۲ پوندی و ۴۱ لیتری هستند. مقدار وزن گازی که درون سیلندرهای استیلن می توان شارژ کرد از طریق تبدیل واحد پوند به کیلوگرم برابر با ۵٫۴ کیلوگرم می شود.

هر پوند برابر با ۴۵۴ گرم یا ۰٫۴۵۴ کیلوگرم می باشد.

نویسنده : مهراد شیرازی

گردآورنده : سمیه احقری

1 پاسخ به محاسبه وزن استون در سیلندر استیلن

[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *