فشار

 قانون آووگادرو

فشار : طبق قانون گاز کامل

( P1 X V1 )/ T1 = ( P2 X V2 ) / T2

و با توجه به اینکه حجم گاز تغییر نمی یابد

P1 / T1 = P2 / T2

طرف اول معادله مربوط به P و T ( به واحد کلوین ) محلی است که گاز پر شده و طرف دوم مربوط به دمای محیط محلی است که P آنرا میخواهید اندازه گیری کنید .

قابل ذکر است با توجه به تفاوت دمای محل شارژ و محل مصرف امکان تغییر فشار و جود دارد که این امر به علت کاهش دما است و نه کاهش میزان گاز .

به عنوان مثال گاز هلیومی که در امارات شارژ میشود و در صورتیکه فشار پر شده برابر ۲۰۰ بار باشد و دمای محیط ۳۵ درجه سانتی گراد باشد ( برابر ۳۰۸ درجه کلوین ) و دمای تهران ( امروز ۳۰ آبان ۹۴ ) برابر ۱۰ درجه سانتی گراد باشد ( معادل ۲۸۳ درجه کلوین ) می بایست فشار گاز برابر ۱۸۳ بار باشد .

اگر بخواهیم به صورت ساده بگوییم هر ۵ درجه کاهش دما باعث کاهش ۳٫۵ بار می شود .

همچنین در نظر بگیرید که این قانون مربوط به گاز کامل می باشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.