طراحی پالت

 • در طراحی پالت باید تاحدامکان سهولت مونتاژ، بازرسی و عملکرد را در نظرگرفت.
 • در طراحی آن باید به دمای کاری مورد استفاده توجه کرد.
 • مواد اولیه سیلندر های مربوطه انتخاب شود.

 

بدنه پالت

 • بدنه باید ایمن باشد و از اجزای خود در هنگام جابه جایی محافظت کند. همچنین سیلندر را از هرگونه آسیب محافظت نماید. مجموعه می بایست قادر به تحمل جابه جایی در سطوح ناهموار، شامل سطوحی با خطر واژگونی و سقوط باشد و همچنین هیچ گونه نشتی گاز در حین این جابه جایی ها صورت نگیرد
 • بدنه باید قابلیت جابه جایی و حمل ونقل توسط چنگک جابه جایی و جک بالا برنده متحرک و جرثقیل سقفی را داشته باشد. برای حمل با جرثقیل بدنه مجموعه می بایست دارای حلقه هایی باشد، حلقه ها می بایست دو برابر وزن ناخالص را تحمل نمایند.
 • بدنه پالت هایی که برای حمل با لیفتراک طراحی می شوند باید دارای دو شکاف قرینه نسبت به مرکز ثقل باشند. شکاف ها باید طوری طراحی شوند که از قید شاخک به طور تصادفی رها نشود.
 • در طراحی پالت در قسمت خارجی آن هیچ گونه برآمدگی نباید وجود داشته باشد زیرا ممکن است ایجاد خطر بنماید
 • پالت نباید دارای حفره هایی که با آب یا ذرات پر شده باشد زیرا وزن ناخالص آن را بالا می برد و موجب خوردگی در بدنه آن ها می شود. طراحی مجموعه باید به نحوی باشد که خروج مواد زاید از اطراف آن به سادگی انجام پذیرد.
 • طراحی باید پایداری مجموعه را تحت شرایط عادی عملکرد تضمین نماید.
 • اگر پالت دارای درب باشد الزامی است که درب با ضامن محکم شود. کلیه شیرها در آن باید به نحوی قرار گیرند که دردسترس باشند.

سیلندر درون پالت

 • سیلندر های داخل پالت باید سازگار با گاز مورد استفاده باشد و هرکدام از سیلندر ها با استاندارد های مربوطه مطابقت داشته باشد.

شیر و اتصالات سیلندر

 • هریک از شیر و اتصالات سیلندر باید با رزوه های دهانه سیلندر داخل مجموعه کاملا مطابقت داشته باشد و همچنین با گاز و فشار مورد نیاز پالت سازگاری داشته باشد هنگامی که مجموعه شامل گاز سمی است به شیر سیلندر نیاز است. هنگامی که شامل گاز مایع غیر سمی می باشد به شیر سیلندر نیازی نیست.
 • تمام شیر سیلندر ها می بایست یکسان و با گاز و فشار مورد نیاز پالت سازگاری داشته باشد.
 • هنگام استفاده از گاز مایع و یا گاز مایع سمی می بایست سیلندر از پالت جدا شده تا از پر شدن بیش از اندازه جلوگیری شود.
 • اتصالات خارجی می بایست به نحوی باشد که برای اتصال شیر سیلندر مناسب باشد.
 • برای گاز های غیر سمی، غیر قابل اشتعال کاهش فشار یک الزام قانونی است که از ترکیدن سیلندر جلوگیری شود.

چند راهه پالت

 • چند راهه و مواد داخل آن می بایست با گاز و فشار مجموعه سازگاری داشته باشد. برای گازهای متراکم و مایع فشار ترکیدگی چندراهه باید بزرگ تر یا مساوی فشار مجموعه باشد و فشار آزمون تایید می بایست کم تر از آزمون سیلندر ها باشد.
 •  چند راهه فقط می تواند با محل اتصال شیر به پالت متصل باشد.
 • چندراهه می بایست طوری اتصال یابد که از تمام خسارات محفوظ باشد و اگر جنس آن فلز است انعطاف پذیری چندراهه به وسیله تجهیزات مناسب بررسی شود.

اتصالات اصلی

 • اتصالات اصلی و شیر اصلی نباید از بدنه مجموعه بیرون زده باشد.

پالت مونتاژ شده

 • پالت مونتاژ شده می بایست به نحوی طراحی گردد که در برابر نیروی ایستایی مقاوم باشد.

تولید

 • پالت باتوجه به معیارهای ذکرشده تولید می شود به این منظور تولید کننده می بایست:  از روش های جوشکاری مطابق استاندارد های قابل قبول استفاده کند.

شناسایی

 • اطلاعات درج شده روی بدنه سیلندر کافی نیست اطلاعاتی که در هنگام پرشدن پالت نیاز است می بایست بر روی بدنه آن کپی نمود.

برچسب های هشدار دهنده

 • محل برچسب های هشدار دهنده می بایست بر روی بدنه پالت و نزدیک به اتصالات اصلی باشد.

کد بندی بارنگ

 • استفاده از رنگ های معین برای سیلندر داخل  پالت، برای بدنه پالت الزامی نمی باشد.

 

شناسایی مجموعه برای پر کردن

 • علاوه بر اطلاعات هر کدام از سیلندر ها مطابق مقررات نشانه گذاری باید به صورت واضح بر روی ورقی از جنس مقاوم به خوردگی، به صورت دائمی بر روی قسمت خارجی پالت نصب گردد.
 • نشانه های تولید باید در گروه فوقانی مجموعه قرار گیرد.
 • فشار آزمون باید در گروه میانی مجموعه قرار گیرد.
 • نشانه های تایید باید در گروه پایین مجموعه قرار گیرد.

نشانه های تولید

 • نشانه های تولید کننده به صورت کامل باید درج شود.
 • شماره سری اختصاص داده شده توسط تولید کننده مجموعه.
 • هر پالت می بایست شامل شناسایی منحصر به فرد بوده این عدد می تواند مستقل از شماره سری آن باشد.

نشانه عملیاتی

 • نشانه های عملیاتی که شامل فشار آزمون، وزن خالص و در مورد گاز های مایع  ظرفیت آن برمبنای لیتر ذکر شود.

 

نشانه تایید

 • ارجاع به استاندارهای مربوطه.
 • اعداد شناسایی خاص از یک مرجع بازرسی.
 • مهر مرجع بازرسی.
 • تاریخ اولین بازرسی

سایر اطلاعات مفید

 • حداکثر وزن کل مجموعه
 • دیگر دستور العمل های ضروری

 

تالیف : سمیه احقری

دایان گاز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *