سیلندرهای گاز

سیلندرهای گاز

در انبار سیلندرهای گاز ، گازهای اکسیده شونده همچون اکسیژن بایستی حداقل سه متر دورتر از سیلندرهای گاز سوختی مانند گاز هیدروژن و گاز استیلن ذخیره شوند. استفاده مناسب از دیوار آتش این تفکیک سازی مورد نیاز را فراهم می آورد. سیلندرهای پر بایستی جدا از سیلندرهای گاز خالی ذخیره شوند و سیلندرهای گازهای مختلف، چه خالی و چه پر، بایستی از یکدیگر تفکیک شوند..

ذخیره سازی سیلندرهای گازهای سمی

گازهای سمی بایستی جدا از بقیۀ گازها ذخیره شوند و دستورالعملهای موجود در MSDS بایستی رعایت شوند. ذکر این نکته در زمان انبارداری سیلندرهای حاوی گازهای سمی ضروری است که دریچۀ خروجی سیلندر بسته باشد یا کلاهک همیشه روی شیر سیلندر نصب شده باشد در زمانیکه سیلندر استفاده نمیشود یا به رگلاتور متصل باشد.

ذخیره سازی گازهای سوختی

در انبارداری این گازها ، اکسیژن بایستی حداقل سه متر دورتر از سیلندرهای گازهای سوختی ذخیره شود. در تفکیک سازی هر فاصله بایستی ۵ متر باشد.

ذخیره سازی ایمنِ سیلندر گاز

همۀ سیلندرهای گاز بایستی مورد بررسی قرار گیرند و براساس محتوا و حجمشان آنها را تفکیک کرد. به این معنا که:

 1. سیلندرهای گاز را دور از منابع حرارتی مصنوعی قرار دهید.
 2. سیلندرهای گاز را نزدیک مواد قابل اشتعال، سیالات آتش زا و یا مواد ناسازگار قرار ندهید.
 3. گازهای قابل اشتعال را دور از منابع افروزش قرار دهید.
 4. سیلندرهای گاز را در جای خشک و دور از رطوبت قرار دهید.
 5. منطقۀ ذخیره سازی بایستی تمیز و تهویه شده باشد.
 6. در فضاهای بسته ذخیره سازی انجام نشود.
 7. از ذخیره سازی در زیر زمین اجتناب شود. اگر انجام این کار غیرقابل اجتناب است، فضای مکان و دیگر فاکتورهای پرخطر کنترلی را بررسی کنید.
 8. بایستی براحتی به منطقۀ انبار برای تحویل کامیونها دسترسی داشته باشید و سطح زمین بایستی کاملآ مسطح باشد.
 9. باید از ورود غیر قانونی و یا ورود افراد متفرقه به منطقۀ ذخیره سازی اجتناب شود و از سرقت سیلندرها جلوگیری شود.
 • گازهای مختلف بایستی براساس میزان خطرشان بطور جداگانه ذخیره شوند.
 • انبارداری بایستی بوضوح علامت های اخطار را براساس میزان خطرشان نشان دهد. این کار شامل تقسیم دیاموندز ، سیگار کشیدن ممنوع، علامتهای هشدار برای مواد قابل اشتعال میشود.
 • سیلندرهای پر و خالی بایستی جداگانه ذخیره شوند.
 • گازهای سمی و خورنده بایستی جداگانه و دور از بقیۀ گازها ذخیره شوند.
 • سیلندرهای قابل اشتعال مایع بایستی بطور عمودی ذخیره شوند و ابزار ایمنی در فاز بخار و سطح مکان درنظر گرفته شوند. همچنین این نکته بایستی برای دیگر سیلندرهای گاز نیز درنظر گرفته شود.
 • سیلندرها را دور از حرارت ذخیره کنید و در موقعیت اضطراری آنها از آنجا خارج کنید.
 • .سیلندرهای گاز راکد مانده را بچرخانید و از سیلندرهایی که در مرحلۀ اول ذخیره شده اند استفاده کنید.
 • از ذخیره سازی سیلندرها در دمای زیر صفر درجۀ سانتیگراد اجتناب کنید. برخی ترکیبات بایستی در این دما بطور جداگانه ذخیره شوند.
 • در دمای بیشتر از ۶۵ درجۀ سانتیگراد سیلندرها را ذخیره نکنید.

مکانهای ذخیره سازی

کوچک: سیلندرهایی با تعداد کم بایستی در مکانهای مختلف ذخیره شوند و محل جداگانه ای برای گازهای خطرناک در نظر گرفته شود.

بزرگ: سیلندرهایی با تعداد بالا بایستی در مکانهای مخصوص ذخیره سازی نگهداری شوند و از همان اصول نیز پیروی کنند.

ذخیره سازی مناسب

سیندرهای گازی پرفشار پر یا خالی بایستی طبق زیر انبارداری شوند:

 1. درمکانهای دارای تهویه
 2. ترجیحآ در مکانهای باز
 3. همراه با برخی مراقبتهای آب و هوایی

منطقۀ ذخیره سازی سیلندرها بایستی خشک باشد و از فرسایش سیلندرها جلوگیری شود. این مکان باید دور از هرگونه خطر احتراق یا منابع حرارتی و یا فرساینده باشد.

ذخیره سازی سیلندرها بطور عمودی و نگهداری آنها

 1. سیلندرها بایستی بصورت عمودی ذخیره شوند.
 2. این نوع ذخیره سازی باید همیشگی و تحت کنترل مستقیم شما باشد. در زمان قرار دادن یا چرخش سیلندرها بر روی مدار عمودی شان، باید از خطرات احتمالی، سطوح نامطمئن آگاه بود. نگهداری سیلندرها برای جلوگیری از افتادنشان یک اتفاق بالقوه است که عوامل انجام دهندۀ آن ممکن است سهوا دچار اشتباه شوند.
 3. اسیتیلن و GPL هرگز نبایستی بصورت افقی ذخیره یا استفاده شوند.
 4. تا جای ممکن از ترولی سیلندر برای انتقال سیلندرهای بلندتر استفاده کنید.

طرح اضطراری

دسترسی راحت و آزاد به مکانهای ذخیره سازی سیلندر گاز را تضمین کنید.

همۀ اشخاصِ مسئولِ ذخیره سازی یا استفاده از سیلندرهای گاز بایستی با اتفاقات ناگهانی آشنا باشند. ذخیره سازی و حوادث ناگهانی نیاز به ساختار سازی اصولی دارند و بایستی برای حوادث ناگهانی آماده باشند.

سیلندرهای گازبایستی در مکانهای مخصوص سیلندر ذخیره و نگهداری شوند.

نبایستی مواد دیگری بویژه نفت، رنگ یا مواد فرساینده را در مکان ذخیره سازی سیلندر قرار دهید.

سیلندرهای راکد مانده تان را بچرخانید.

ذخیره سازی سیلندر گاز بایستی چرخش سیلندرهای راکد مانده را تضمین کند. سیلندرهای خالی را بیشتر از ضرورت نگهداری نکنید و آنها را هرچه زودتر به فروشنده برگردانید. بویژه سیلندرهایی را که حاوی گازهای سمی و قابل اشتعال بوده اند.

تجهیزات محافظتی مناسبی برای پرسنل فراهم کنید.

همۀ اشخاصی که با سیلندرهای گاز سروکار دارند بایستی تجهیزات مناسب داشته باشند. کفش و عینک ایمن علاوه بر گوش بند ضروری هستند. همچنین دستکشهای مناسب نیز لازم هستند. در اکثر مکانها علائم ایمنی مبنی بر اینکه کجا و چه تجهیزاتی بایستی استفاده کرد قرار گرفته اند. سوختن لباس یا مو زیاد اتفاق می افتد و باید برای رفع این مشکل اقدام شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *