تبدیل ppm

تبدیل ppm بر اسا قانون آووگادرو

مثال: ۱۰۰ ppm (بر اساس مول) مخلوط گازی از عنصر A در نیتروژن، چه مقدار از عنصر A در لیتر از این ترکیب وجود دارد؟

فرضیات کلیدی:

  • دمای نمونه c°۲۱) F°۷۰) فرض می گردد.
  • فشار نمونه ۱ اتمسفر قبل از تزریق فرض می شود. در حدود فشار ۱ اتمسفر گازها رفتاری مشابه گازهای ایده آل از خود نشان می دهند.

محاسبات:

از قانون گازهای ایده آل استفاده می کنیم (PV=nRT)، دما (K°۲۹۴٫۱ (c°۲۱، فشار ۱ اتمسفر و ثابت عمومی گازها R 0.0821

  لیتر x اتمسفر / مول x درجه کلوین. می توان نتیجه گرفت ۱ مول از گاز ایده آل برابر با ۲۴٫۱۵ لیتر می باشد.

یک لیتر از گاز مورد نظر حاوی ۱/۲۴٫۱۴  مول می باشد. از آنجا که حجم عنصر  ۱۰۰ ppm می باشد، جمع مول های عنصر A در یک لیتر برابر است با:

(میزان عنصر) x (جمع مولکولها بر لیتر)

با توجه به تعریف ppm100 ,ppm از عنصر A برابر است با ۰٫۰۰۰۱۰۰ بنابراین :

مول بر لیتر از عنصر    ۰٫۰۰۰۰۰۴= ۰٫۰۰۰۱۰۰ x مول بر لیتر ۱/۲۴٫۱۴

جهت پیدا کردن وزن مولکول عنصر A در ترکیب نیاز داریم به وزن مولکولی عنصر. برای مثال اگر عنصر A هیدروژن سولفاید باشد، با وزن مولکولی ۳۴٫۰۸ گرم بر مول غلظت های زیر حاصل می گردد:

میلی گرم بر لیتر ۰٫۱۴۰ یا گرم بر لیتر ۰٫۰۰۰۱۴۰ = گرم بر مول ۳۴٫۰۸ x مول بر لیتر ۰٫۰۰۰۰۰۴

فرمول عمومی تبدیل ppm (بر اساس مول) به گرم بر لیتر برای مخلوط های گازی:

 

میزان عنصر A بر اساس گرم بر لیتر = (لیتر بر مول۲۴٫۱۴) / (جرم مولکولی x غلظت)

فرمول تبدیل گرم بر لیتر به ppm (بر اساس مول)  برای مخلوط های گازی:

میزان عنصر A بر اساس اعشار  =  (جرم مولکولی عنصر A) / (لیتر بر مول ۲۴٫۱۵ x میزان عنصر A بر اساس گرم بر مول)

بیان میزان عنصر به صورت اعشاری فاقد واحد می باشد. برای یافتن میزان عنصر A بر اساس ppm پاسخ محاسبات بالا را در یک میلیون ضرب نمایید. برای مثال اگر میزان عنصر A در حالت اعشاری ۰٫۰۰۰۱۰۰ باشد برابر با ۱۰۰ ppm خواهد بود.

5 دیدگاه در تبدیل ppm (بر اساس مول) به گرم بر لیتر:
  1. سلام میشه توضیح بدین ۲.۳ لیتر اتانول چند موله؟ چگالی اتانول هم ۰.۷۹ گرم بر مول

  2. دیدگاه *سلام ۱۰۰ ppm عنصر Au یعنی چند گرم در تن

    • ۱۰۰ppmاتم طلا به این معنی استکه از هر یک میلیون مولکول موجود در یک محیط ۱۰۰ تای آن طلاست و امکان تبدیل آن به واحد مورد نظر شما وجود ندارد.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *