گاز هلیوم

هلیوم بادکن را بالاتر می‌برد یااکسیژن؟

گاز هلیوم و گاز اکسیژن، به شیوه‌های مختلفی که یکی از آن‌ها چگالیست باهم مقایسه می شوند، چگالی به سنگینی نسبی گاز در مقدار ثابتی از حجم اشاره دارد. بالن‌ها می‌توانند با هر گازی پر شوند، می‌توانیم آن‌ها را آزمایش کنیم و با مشاهدۀ اینکه آن‌ها چقدر بالا می‌روند یا در پایین می‌مانند بدانیم کدام سبک‌تر از دیگری است.

گاز هلیوم:

گاز هلیوم، دومین عنصر در طبیعت است که به فراوانی یافت می‌شود. یک گاز طبیعی بدون بو، بدون رنگ، و بدون مزه است. این گاز فرایندهای خاصی دارد تا از زمین استخراج شود. گاز هلیوم حدود ۰٫۰۰۰۵ از اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهد. ولی به‌واسطه کشش گرانشی خود در سیاره ما محدود نمی‌ماند و ما همواره هلیومی را که از جو زمین خارج می‌شود را از دست می‌دهیم، هلیومی که ما از دست می‌دهیم، تدریجاً با عناصر مخرب رادیواکتیو که از پوستۀ زمین آزاد می‌شود، جایگزین می‌گردد.

گاز اکسیژن:

اکسیژن، سومین عنصر در طبیعت است که به فراوانی یافت می‌شود. به شدت واکنش‌پذیر است و با اکثر عناصر دیگر ترکیب می‌شود. اکسیژن ۲۱ درصد از اتمسفر زمین و بخش بزرگی از بدن شما را تشکیل می‌دهد، این عنصر برای اکثر جانداران روی زمین برای بقای زندگی، موردنیاز است. اکسیژن می‌تواند از هوای مایع برداشت شود. همچنین از طریق الکترولیز آب یا حرارت دادن به پتاسیم کلرات تولید می‌شود.

بادکنک های اکسیژنی در مقایسه با بادکنک های هلیومی:

وقتی می‌خواهید چگالی گاز اکسیژن و گاز هلیوم را مقایسه کنید، می‌توانید بالن یا بادکنک را با هر یک از آن‌ها پر کنید و ببینید کدام بالاتر می‌رود. چگالی گاز هلیوم ۰٫۰۰۰۱۷۸۵ در هر سانتی‌متر مکعب است، درحالی‌که چگالی گاز اکسیژن ۰٫۰۰۱۴۲۹ در هر سانتی‌متر مکعب است. بنابراین، گاز هلیوم سبک تر از گاز  اکسیژن است، و از یک بالن که با اکسیژن پر شده است، بالاتر خواهد رفت. بالنی که با اکسیژن پر شده است، وقتی مواد داخل بادکنک روی آن سنگینی می‌کنند، به زمین خواهد نشست.

بالن‌های اکسیژن و هوا:

بالن‌هایی که با هوا پر شده با آن‌هایی که با اکسیژن پر شده یکی نیست، پس با یکدیگر نباید اشتباه شوند. بالن‌های هوایی، از ۷۱٫۱ درصد نیتروژن و ۲۰٫۹ درصد از اکسیژن تشکیل شده‌اند، به همراه مقدار کمی از گازهای ناچیز.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *