فشار گاز

فشار گاز در سیلندر:

فشار گاز و محاسبه حجم گاز موجود در سیلندر می توان از قانون گاز ایده آل استفاده نمود (Pv=nRT). در سیلندرهای فشار بالا، ضریب تراکم پذیری  بر حجم تاثیر می گذارد و آن را با Z نشان می دهند (Pv=ZnRT). برای مثال یک سیلندر آلومینیومی حاوی ۱۳۴ فوت مکعب هلیوم خالص می باشد. همان سیلندر در شرایط مشابه صرفا ۱۴۴ فوت مکعب هوا را درخود جای می دهد. به سبب ساده سازی این محاسبات فرض را بر ایده آل بودن گاز می گذاریم.

 

قانون گاز ایده آل(Pv=nRT):

P= فشار

V= حجم

n= تعداد مول

R= ثابت عمومی گازها

T= دمای مطلق

در صورت فرض دمای ثابت می توان فرمول فوق را به این ترتیب ساده نمود:

P1 x V1 = P2 x V2

به این ترتیب:

P1 = فشار گاز داخل سیلندر بر حسب psi

V1 = حجم داخلی سیلندرکه بر اساس لیتر آبی که داخل سیلندر جای می گیرد محسبه می شود (لیتر)

P2 = فشار اتمسفریک ( ۱ اتمسفر – ۱۴٫۷ psi)

V2 = حجم گاز در فشار P2 بر حسب لیتر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *