آرشیو برچسب ها : SIAD

SIAD شرکت “ SIAD ” تأیید کرده که علاوه بر ادغام شرکت‌های “Praxair” و “Linde”، همکاری سی ساله بین آن‌‍‌ها و شرکت “ Praxair ” به پایان رسیده است. پس از اعلام شرکت “Praxair” در تاریخ ۲۰ آگوست ( ۲۹ مرداد ) مبنی بر واگذاری این شرکت به یکی از شرکت‌های اروپایی، این خبر شوک […]