آرشیو برچسب ها : Calgaz

 Calgaz  و گاز کالیبراسیون Calgaz تولید گاز کالیبراسیون Calgaz Plus راه اندازی کرد. تولید در راستای توسعه برند شرکتی گازهای کالیبراسیون،افزایش سطح خدمات بازرسی و امنیتی انجام گرفته است. خط تولید سیلندرهای CalgazPlus جدید و توسط شرکت ایرلیکویید آمریکا راه اندازی شده است. در حال حاضر ۴ سایز از این گازهای کالیبراسیون به تولید رسیده […]