آرشیو برچسب ها : گاز هلیوم-اکتشاف

اکتشاف گاز  هلیوم در کانادا “فرست هلیوم” جایگاه های مد نظر تیم اکتشاف گراشان را به فهرست حفاری های آتی اش اضافه می کند. “فرست هلیوم” اذعان دارد؛ ارزیابی اولیه از داده های تیم اکتشاف گرشان که به تازگی در زمینی در ورسلی (واقع درآلبرتا) بدست آمده، نشان از وجود چندین هدف حفاری با احتمال […]