آرشیو برچسب ها : گاز-تخصصی-الکترونیکی-صنعت-نیمه رسانا

     گارهای تخصصی و الکترونیکی  و صنایع نیمه رسانا با توسعه صنایع نیمه رسانا تقاضا برای گازهای تخصصی و الکترونیکی اقزایش می یابد. شرکت مشاوره مواد تِک‌سِت[۱] گزارش جدیدی از نرخ رشد مرکب سالانه[۲] (CAGR) 6.4 درصدی را برای بازار گاز الکترونیک پیش‌بینی‌ کرده است، و هشدار می‌دهد که ممکن است در آینده، گازهای […]