آرشیو برچسب ها : کربن

قرارداد جدید شرکت گلف کرایو Gulf Cryo شرکت گلف‌کرایو Gulf Cryo در بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان بین‌الملل ( COP27 ) و با حضور شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نیروی عربستان سعودی، با عقد قراردادی بیست ساله‌ با معادن، کنترل انتشار کربن آن را در دست گرفت. این قرارداد بلندمدت گلف […]

 کربن کنرسیومی به رهبری گروه راه حل های کربن پاک ( CCSL /  Carbon Clean Solutions Limited ) که در زمینه توسعه جذب کربن فعالیت می کنند، موفق به جذب سرمایه ۹۰۰ هزار پوندی از اداره کسب‌و‌کار و استراتژی صنعتی و انرژی بریتانیا شدند. این کمک هزینه CCSL را قادر می سازد تا تحقیقات خود […]