آرشیو برچسب ها : هیدروژن مایع

  کاتالیست جدید ممکن  است سوخت هیدروژن مایع آینده را فراهم کند. محققان در حال توسعه یک سیستم سوخت خودرویی مبتنی بر هیدروژن با ضریب نزدیک به صفردرصدِ گازهای گلخانه‌ای، با استفاده از یک مایع تبدیل‌شده توسط یک کاتالیست هستند. این روش هنوز در مرحله تحقیقات است و با چالش‌هایی مانند دوام کاتالیست و دوستی […]