آرشیو برچسب ها : سیلندر گاز صنعتی

سیلندر گاز صنعتی و بازیافت آن در صنعت گازهای فشرده از اهمیت ویژه ای برخوردارند. سیلندر گاز صنعتی در اثر استفاده ی مستمر به‌تدریج فرسوده می‌شوند و سرانجام دیگر درست کار نمی‌کنند. وقتی سیلندر دیگر قادر به حفظ فشار خود نباشد، باید بازیافت شود و به جایش از سیلندری با شرایط بهتر استفاده شود. اگر […]