آرشیو برچسب ها : امپریال هلیوم

  شرکت امپریال هلیوم زمین‌های بیشتری را در آلبرتا خریداری می‌کند. شرکت امپریال هلیوم، از شرکت‌های فرعی تحت تملک رویال هلیوم است. این شرکت پروژه جدیدی را در مجاورت ملک استیویلِ شرکت رویال هلیوم، در آلبرتای کانادا، خریداری کرده است. براساس شرایط توافقنامه خرید و فروش، شرکت امپریال هلیوم از حق انحصاری یک‌بار انتخاب خود، برای […]