آرشیو برچسب ها : آلومینیوم

هیدروژن و استفاده از آن برای بازیابی آلومینیوم توسط شرکت نروژی هیدرو [۱] با نیروهای شرکت فن‌آوری هیدروژن فایوز [۲] انجام گرفت. طبق ادعای این شرکت‌ها نخستین سری آلومینیوم بازیافتی جهان با استفاده از سوخت هیدروژن تولید کرده اند.       هدف از این مشارکت مقابله با انتشار کربن در بخش آلومینیوم با استفاده از […]