دایان گاز

 Gas safety and material compatibility data chart

asphyxiated

corrosive

flammable

Toxic

Oxidizer

Gas

     

Acetylene

       

Air

   

Ammonia

       

Argon

     

Butane

       

Butanes

       

Carbon Dioxide

     

Carbon Monoxide

       

Ethane

       

Ethylene

     

Ethylene oxide

   

Fluorine

       

Helium

     

Hydrogen

     

Hydrogen Bromide

     

Hydrogen Chloride

     

Hydrogen Fluoride

     

Hydrogen Selenide

     

Hydrogen Sulfide

       

Isobutane

       

Krypton

   

Methane

       

Methyl Acetyiene

       

Neon

   

Nitric oxide

       

Nitrogen

         

Nitrous oxide

       

Oxygen

     

Propane

     

Propylene

     

Silane

     

Sulfur Dioxide

       

Sulfur Hexafluoride

       

Xenon

 

دایان گاز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *