آرشیو برچسب ها : گاز نیتروژن، نیتروژن صنعتی، تولید نیتروژن صنعتی

    گزارشی از  گاز نیتروژن در ماه فوریه تماشاگران آسمان شب در سرتاسر بریتانیا، با یک منظره بصری کمیاب مواجه شدند؛ آسمان صاف و شرایط مطلوب برای ساکنان مناطقی در جنوب کورنوال، منظره ای از شفق قطبی ایجاد کرد. این پدیده ماورایی که به عنوان شفق شمالی نیز شناخته می شود، زمانی رخ می […]