آرشیو برچسب ها : گاز رسیدن میوه

اتیلن (C2H4) ترکیبی از گازی آلی است که ساده‌ترین ساختار شیمیایی آلکن را دارند (آلکن‌ها حاوی پیوند دوگانه کربن-کربن هستند). تجاری‌ترین ترکیب آلی است که در جهان تولید و در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. همچنین گاز هورمون گیاهی است. تاثیرات هورمونی اتیلن بر رشد عمومی گیاهان در سال ۱۸۶۴ برای اولین بار مشاهده […]