آرشیو برچسب ها : کربن دی اکسید

 کربن کنرسیومی به رهبری گروه راه حل های کربن پاک ( CCSL /  Carbon Clean Solutions Limited ) که در زمینه توسعه جذب کربن فعالیت می کنند، موفق به جذب سرمایه ۹۰۰ هزار پوندی از اداره کسب‌و‌کار و استراتژی صنعتی و انرژی بریتانیا شدند. این کمک هزینه CCSL را قادر می سازد تا تحقیقات خود […]