آرشیو برچسب ها : کاربرد گازها

گاز   هوای فشرده صنایع شیمیایی    هوا به عنوان منبع اکسیژن برای سنتز بسیاری از ترکیبات آلی مانند آکریلو نیتریل و اکریلیک اسید از پروپیلن استفاده می شود. این دو ترکیب برای تولید پلاستیک استفاده می شود. مراقبت های پزشکی    دارویی: هوا فشرده برای تأمین هوا برای هوارسانی به بیماران استفاده می شود. […]