آرشیو برچسب ها : چاه گاز، ساسکاچوان، شرکت هلیوم اوولوشن

شرکت اکتشافی هلیوم اولوشن در کمتر از دو ماه سبب رها شدن سومین چاه گاز در ساسکاچوان شده است. چاه آزمایشی شماره ۳، به دنبال تمهیدات واگذاری قبلی با شرکت هلیوم آمریکای شمالی، بر روی زمین‌های واگذاری شده در بلوک ۱ دهکده کانادایی مانکوتا  حفر شد. هلیوم آمریکای شمالی پس از رسیدن به عمق کامل، […]