آرشیو برچسب ها : چاه گاز، ساسکاچوان، شرکت هلیوم اوولوشن

    شرکت اکتشافی هلیوم اوولوشن[۱] در کمتر از دو ماه سبب رها شدن سومین چاه گاز در ساسکاچوان شده است. چاه آزمایشی شماره ۳، به دنبال تمهیدات واگذاری قبلی با شرکت هلیوم آمریکای شمالی[۲]، بر روی زمین‌های واگذاری شده در بلوک ۱ دهکده کانادایی مانکوتا[۳] حفر شد. هلیوم آمریکای شمالی پس از رسیدن به […]