آرشیو برچسب ها : نمایشگاه تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

  حضور دایان گاز در نمایشگاه تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی این نمایشگاه در کنار اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی برگزار گردید. دایان گاز در این نمایشگاه میزبان مدیران آزمایشگاه و اساتید دانشگاه ها و همچنین مدیران و کارشناسان شرکت های پژوهشی، آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی در […]