آرشیو برچسب ها : منو اکسید کربن

گاز منو اکسید کربن: منو اکسید کربن به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی برای تولید انواع مختلف مواد شیمیایی مانند استرها، کتون ها، آلدئیدها و گلیکول ها و همچنین فسژن، یک ماده شیمیایی مهم می باشد. معمولاً حجم منو اکسید کربن مورد نیاز در سایت های تولید مواد شیمیایی بسیار بزرگ است به همین […]