آرشیو برچسب ها : مایع آرگون

ارزیابی امنیت محصول: آرگون بی رنگ، بی بو و بی مزه است. این ماده به عنوان یکی از گازهای “نجیب” شناخته می شود زیرا با بقیه­ ی مواد واکنش نشان نداده و ترکیب شیمیایی شناخته شده ­ای را تشکیل نمی دهد. گاز آرگون اشتعال ناپذیر و غیر قابل احتراق است و برای زندگی بی خطر […]