آرشیو برچسب ها : سیلند گازهای فشرده

بازار سیلندرگازهای فشرده شاهد رشد عظیمی توسط بازیگران کلیدی این عرصه است. از جمله: Air Products, SEMA Gases, Faber Cylinders, Tenaris, ESAB, Afrox, Beijing Tianhai Industry   این بازار طی سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۹ بر اساس اطلاعات کارشناسان خبره ی این صنعت آماده شده است. این گزارش دورنمای بازار و چشم انداز رشد آن در سال های […]