آرشیو برچسب ها : سیلندرهای صنعتی و طبی

دورنمای تامین هلیوم در نیمۀ دوم سال ۲۰۲۲ خوشبینانه ­تر است از ابتدای سال ۲۰۲۲ و پس از وقوع رویدادهایی که پیامدهای منفی بر روی تولید هلیوم به همراه داشتند، اخیراً پیشرفت­های بسیاری رخ داده است که نوید بخش بهبود دورنمای تامین هلیوم و عرضۀ هلیوم در نیمۀ دوم سال ۲۰۲۲ می باشد. یکی از […]