آرشیو برچسب ها : سیستم مرکزی انتقال گاز

با طراحی سیستم مرکزی انتقال گاز، تمام سیلندرهای گاز از محیط آزمایشگاه و کارگاه جمع آوری شده و به خارج از ساختمان، به یک اتاق گاز مخصوص  انتقال داده می شود. در این اتاق گاز در ابتدا فشار سیلندرهای گاز از طریق پنل رگلاتورها کاهش می یابد، گاز کم فشار شده از طریق لوله های […]