آرشیو برچسب ها : سوخت

فقدان دانش برای برخی از شرکت‌هایی که می‌خواهند هیدروژن را به کار گیرند، مشکل اصلی است، واقعیتی که ممکن است بر تجاری‌سازی سوخت در آینده تأثیر بگذارد. این به گفته ریانون چالمرز-براون، مشاور ارشد در سوخت های جایگزین در ریکاردو، که در مورد تجاری سازی هیدروژن در کنفرانس BCGA 2024 که هفته گذشته برگزار شد، […]