آرشیو برچسب ها : حفر چاه هلیوم، هلیوم

بلو استار هلیوم مجوز حفر چهار چاه هلیوم دیگر را دریافت می کند بلو استار هلیوم تأییدیه قانونی برای حفر چهار چاه اضافی در اولین توسعه هلیوم وویجر خود در شهرستان لاس آنیماس، کلرادو دریافت کرده است. کمیسیون مدیریت انرژی و کربن کلرادو فرم ۲ مربوط به چهار چاه پیشنهادی توسعه هلیوم در وویجر را […]