آرشیو برچسب ها : جوشکاری

استیلن و جوشکاری: در این روش از احتراق یکی از گازهایی که به همراه اکسیژن درجه حرارتی بالا تولید می کند استفاده می گردد و گاز مورد استفاده معمولاً استیلن و در بعضی موارد گاز پروپان یا هیدروژن می باشد. گاز ( C2H2 ) یک ترکیب شیمیایی می باشد که از دو اتم کربن و […]