آرشیو برچسب ها : تغییرات آب و هوایی

لینده (Linde) به دلیل تغییرات آب و هوایی و تلاش هایش بابت امنیت آب شناخته شده است.     لینده بخاطر تلاش‌هایش در رابطه با مقابله با امنیت آب و تغییرات آب و هوایی و کربن زدایی جایزه دریافت کرده است. این غول صنعتی گازی، ۱۶ دسامبر از CPD ( یک سازمان غیرانتفاعی جهانی که […]