آرشیو برچسب ها : تاسیسات هلیوم-ساسکاچوان-کانادا

شریک مزرعه Helium Evolution یعنی North American Helium، چاه مشترکی را که قبلا اعلام شده بود در مختصات ۹-۱۸-۳-۸W3 ساسکاچوان کانادا قرار دارد حفر کرد.

چاه مشترک شماره ۲ تقریباً در شش کیلومتری شمال اکتشافات هلیومی کمپانی Helium Evolution در مختصات  ۲-۳۱-۲-۸W3 چاه مشترک شماره ۱ قرار دارد.
Helium Evolution در حفاری چاه مشترک شماره ۲ با بهره کاری ۲۰ درصدی(به نفع خودش) شرکت خواهد کرد.

   دو تأسیسات هلیوم جدید در ساسکاچوان کانادا کمپانی North American Helium (هلیوم آمریکای شمالی) دو تأسیسات هلیوم جدید را در به میدان می آورد. شرکت هلیوم آمریکای شمالی (به اختصار NAH) دو مرکز تصفیه هلیوم اضافی را به صورت آنلاین در ساسکاچوان کانادا در جریان آورده است. شرکت اکتشاف و تولید هلیوم (۲۷ فوریه) […]