آرشیو برچسب ها : بوتان

گاز بوتان در حالت مایع سبک‌تر از آب ( چگالی نسبت به آب ۵۸ صدم ) و در حالت گاز سنگین‌تر از هوا ( تقریباً ۲ ) می‌باشد. نقطه تبخیر آن تقریباً ۰/۵- درجه سانتیگراد بوده و[۳] ارزش حرارتی هیدروکربن بوتان برابر با ۲۸۵۰۰ کیلو کالری بازای هر مترمکعب آن می‌باشد. از اختلاط ۵۰ تا ۹۰ درصد […]