آرشیو برچسب ها : اتیلن

اتیلن( C2H4 )ترکیبی از گازی آلی است که ساده‌ترین ساختار شیمیایی آلکن را دارند( آلکن‌ها حاوی پیوند دوگانه کربن-کربن هستند ). تجاری‌ترین ترکیب آلی است که در جهان تولید و در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. همچنین گاز هورمون گیاهی است. تاثیرات هورمونی اتیلن بر رشد عمومی گیاهان در سال ۱۸۶۴ برای اولین بار […]