مخلوط های گازی

مخلوط های گازی

مخلوط های گازی

مجموعه دایان گاز با توجه به دارا بودن نمایندگی رسمی از شرکت های خارجی و روابط حسنه بین المللی، توانایی تامین این محصولات را در رنج های گوناگون (درصد، ppm و ppb) از تامین کنندگان معتبر بین المللی دارا می باشد. برخی از این تامین کنندگان عبارتند از Air Liquide  (تمامی شرکت های زیر مجموعه آن مثل Scott، calgaz و …) ، AirProducts، MHD، Sharjah Oxygen، Siad ، CSL , brother gas

علاوه بر کالاهای وارداتی امکان تولید برخی از این محصولات بسته به نیاز مصرف کنندگان نیز در داخل کشور وجود دارد.

کلیه مخلوطهای گازی، گازهای کالیبراسیون و گازهای استاندارد ارائه شده از طرف شرکت دایان گاز دارای گواهینامه معتبر قابل ردیابی از طریق NIST و یا مراکز صلاحیت دار داخلی می باشند.