Attachment: حضور دایان گاز در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی