آرشیو برچسب ها : حمل سیلندر

نکات حمل سیلندرهای گاز آگاهی از نکات گفته شده در متن زیر حوادث احتمالی در هنگام حمل سیلندر را به حد اقل می رساند ۱- بایستی گیج و رگلاتور قبل از حمل سیلندر باز و کلاهک سیلندر بر روی سیلندر بسته شود. ۲- استفاده از کفش ایمنی در صورت بروز حادثه از وارد آمدن صدمات […]