آنالیز

 آنالیز دستگاهی و کاربرد گازها

آنالیز و روش های تجزیه دستگاهی

این روش ها برای کنترل نهایی محصولات کارخانجات صنعتی از جمله صنایع گاز ، نفت و پتروشیمی، کنترل کیفیت مواد غذایی و کنترل سیستم های آلودگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع از آنالایزر ها گاز کالیبراسیون ( مخلوط گازی ) جهت کالیبره کردن دستگاه استفاده میشود و همچنین گاز خالص به عنوان گاز حامل و همچنین گاز مورد استفاده در پروسه آنالیز استفاده میشود. گازهای کالیبراسیون در سایزهای مختلف جهت سهولت حمل سیلندر های گاز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در آنالایزرهای صنایع فلزی ( کوانتومتر ) گاز آرگون استفاده می شود. در تعدادی از آنالایزرها گاز خالص به عنوان گاز سوخت مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به نوع دستگاه آنالایزر، گاز های مختلفی استفاده می شود که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.

روشکاربردگازنوع گاز
(در انتشار اتمی اسپکترومتر) (AES)
نورسنجی شعلهگازسوخت شوندهPropane 2.5, Acetylene 2.5
گاز اکسیدکنندهsynthetic air
ICP-طیف سنجیگاز پلاسما /
گاز حمل کننده
Ar 4.8, Ar for spectrometry
فرسایش جرقه

طیف بینی

گاز پلاسماAr 4.8, Ar for specrometry, Ar/H2-mixtures
درجذب اتمی ( طیف سنج) (AAS)
شعله- AASگازسوخت شوندهAcetylene 2.6, H2 ۵٫۰
گاز اکسیدکنندهambient air, synthetic air, O2 ۴٫۵, N2O 2.5
لوله گرافیتگاز محافظAr higher than 4.8, Ar/H2-mixtures
لوله های مخالف جهتگاز پرکننده۵ / ۱۰ Vol. % CH4 in Ar (P5- resp. P10-Gas)

در کروماتوگرافی گازی، گاز مورد استفاده به خلوص مورد نیاز بستگی دارد.

 

کروماتوگرافی گازیخلوص گاز
گاز سنجگاز حمل کنندهگاز های مورد استفادهناخالصی های مزاحم< 100
ppb
< 10
ppm
> 10
ppm
TCDH2, He, Ar, N2H2, O2 ۵٫۵۵٫۰
FIDH2, He, N2H2HC, CO۶٫۰۵٫۵۵٫۰
synthetic airHC-free
ECDH2, He, N2N2, Ar/CH4FCHC, SF6ECD-quality
FPDH2, He, N2H2HC, CO۶٫۰۵٫۵۵٫۰
synthetic airHC-free
HIDHeH2, O2۷٫۰ – ۶٫۰۶٫۰ 
DIDHeH2O, O2, HC,
CO, CO2, FCHC
۷٫۰ -۶٫۰۶٫۰۶٫۰
AED N2 ۶٫۰۶٫۰ 
 H2, O2 ۵٫۰۵٫۰ 
 CH4 ۴٫۵۴٫۵ 
MS HeH2O, O2۷٫۰ – ۶٫۰۶٫۰ 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *