دایان گاز

 Gas safety and material compatibility data chart

asphyxiated

corrosive

flammable

Toxic

Oxidizer

Gas

   

Acetylene

    

Air

  

Ammonia

    

Argon

   

Butane

    

Butanes

    

Carbon Dioxide

   

Carbon Monoxide

    

Ethane

    

Ethylene

   

Ethylene oxide

  

Fluorine

    

Helium

   

Hydrogen

   

Hydrogen Bromide

   

Hydrogen Chloride

   

Hydrogen Fluoride

   

Hydrogen Selenide

   

Hydrogen Sulfide

    

Isobutane

    

Krypton

  

Methane

    

Methyl Acetyiene

    

Neon

  

Nitric oxide

    

Nitrogen

     

Nitrous oxide

    

Oxygen

   

Propane

   

Propylene

   

Silane

   

Sulfur Dioxide

    

Sulfur Hexafluoride

    

Xenon

 

دایان گاز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *